Året 20 16 i billeder

Her er året 20 16 i billeder

Det meste er fra Fejø, med de ting der er sket her på øen.

Jeg syntes året 20 16 har været godt år på øen.

Der er sket så meget ude i verden, at hvis man ikke

har det godt hjemme på øen, har man ikke overskud til at

gøre noget godt ude i den store verden.

GODT NYTÅR her fra, hvor der har været over 33.000 besøg på hjemmesiden i 20 16.

Tak for det.