Det største skib som blev bygget på værftet. Frem en skonnert på 52 fod. Den blev bygget udenfor værftet fordi der ikke var plads nok inde. Den blev bygget på et halvt år.
Frem ejes nu af Holbæk sejlklub.
Den blev bygget til en på Femø, til at sejle med frugt fra øerne, som en rigtig pæreskude.