Øens fugle

Da der er mange trækfugle det raster på Fejø, specielt gæs som tit er Bramgæs, og Canadagæs, som er på vej syd på om efteråret, og tilbage igen i foråret.

Når jeg så spotter en mark som de er på så rykker jeg ud til et godt sted hvor jeg kan fotografere dem.

Nogle gange er det en blanding af forskellige gæs, og somme tider også sangsvaner der tit går og græsser sammen med gæssene. Det er ikke ret tit man ser en knopsvane på markerne, fordi de foretrækker vand, og de planter de kan finde i vandet.

Tryk på billedet for større billed.