Fugle

Da der er mange trækfugle det raster på Fejø og Lolland, mest gæs som tit er Bramgæs, og Canadagæs, der er på vej syd på om efteråret, og tilbage igen i foråret.

Når jeg så spotter en mark  de er på så rykker jeg ud til et godt sted hvor jeg kan fotografere dem.

Nogle gange er det en blanding af forskellige gæs, og tit også sangsvaner der  går sammen med gæssene. Det er ikke ret tit man ser en knopsvane på markerne, fordi de foretrækker vand, og de planter de kan finde i vandet.